HoMedics PGM-1000-AU Pro Masaje Pistolaren Argibide Eskuliburua

Pro Massager argibideen eskuliburua eta bermearen informazioaPGM-1000-AU 1 urteko berme mugatua IRAKURRI JARRAIBIDE GUZTIAK ERABILI AURRETIK. GORDE JARRAIBIDE HAUEK ETORKIZUNEKO ERREFERENTZIA izateko. BERME GARRANTZITSUAK: Aparatu hau 16 URTETIK ETA GEHIAGOKO UMEEK ETA GAITASUN FISIKO, SENTIMENSAL EDO MENTAL MURRITZA DUTENEK EDO ESPERIENTZIA ETA EZAGUTZA FALTA DITUZTEN PERTSONAK ERABIL dezakete...